Vattenförbrukning

Vattenförbrukningen och antalet avläsningar stiger något.

Nästan 90% av alla fastigheter har rapporterar sin förbrukning vilket är jättebra, tack för detta!

Snittförbrukningen har gått upp från 150kbm till 164kbm/fastighet.

Styrelsen återkommer med återrapportering om individuell förbrukning till resp fastighetsägare inom kort.

/Styrelsen