Renspolning av Avloppsrör


 

Den 24:e oktober kommer GR-avlopp att underhållsspola delar av områdets avloppsrör.

Undantagsvis så kan det inträffa att vattenlåsen töms i toaletten i samband med spolningen. Det kan därför innebära dålig lukt i samband med detta.

Allt man som fastighetsägare behöver göra då är att spola toaletten så att vattenlåset fylls igen och vädra ur lukten.

Gator som berörs är Nidarrosslingan och Birkagränd. Övriga gator underhållsspolas nästa år.

Det är endast samfällighetens rör i gatan som spolas, enskilda fastigheters rör spolas ej.

/Styrelsen