Häckar och små barn

Nu är det snart “JAS-månaderna”. Dessa månader lämpar sig utmärkt till att klippa buskar och träd. Kommunen har satt upp regler runt häckhöjder och trafiksäkerhet.

Information

Vänligen se till så era häckar och buskage följer anvisade höjder.

/Styrelsen