Grannsamverkan

Styrelsen har på önskemål från medlemmar i samfälligheten undersökt möjlighet att starta Grannsamverkan. I bifogat dokument informerar styrelsen vad som gäller för Grannsamverkan.

För att starta Grannsamverkan så behöver samfälligheten utse en kontaktperson, ett så kallat huvudkontaktombud. För att bedriva Grannsamverkan behöver var 10-12e hushåll även ha en utsedd kontaktperson, om flertalet hushåll vill ingå i Grannsamverkan. Om alla hushåll vill vara delaktiga krävs 7 kontaktombud.

Vi söker därför ett huvudkontaktombud och ett antal kontaktombud för de hushåll som är intresserade av att ingå i Grannsamverkan.

Grannsamverkan

Kontakta Styrelsen om ni är intresserade.

Broschyr

Dokument

Järfällas webbplats

/Styrelsen