Elbilar och motorvärmare

Alla laddning av elbil skall ske på egen tomt eller i gemensam carport.

Det är inte ok att dra ut förlängningssladdar över trottoaren för att ladda elbil eller för inkoppling av motorvärmare.

Styrelsen kommer dra ur sladd och prata med bilägare om så sker.

Risk för att snubbla eller elfel blir styrelsens ansvar om det sker på samfällighetens mark.

 

/Styrelsen