Besöksparkering

Styrelsen uppmanar alla boenden att parkera sina bilar på sina egna uppfarter.

Det är väldigt mycket “samma” bilar som återkommande parkerar på besöksparkeringarna.

Kommer vi inte till rätta med parkeringarna så får vi se över om vi skall införa besökstillstånd som delas ut till de boende.

/Styrelsen