Valberedningen informerar

Hej,
Är du intresserad av att arbeta med frågor som berör din och dina barns närmiljö?
Valberedningen söker ersättare för avgående  suppleant och revisorsuppleant. En suppleants uppgift är att ersätta ordinarie ledamot i händelse av dennes frånträde.
Läs mer om styrelsen och dess uppdrag här:
Max Rosén
Valberedningen