Buskar/Träd i tomtgräns

Som boende har man ansvar för att de buskar och träd man planterar inte sprider sig ut och förbi tomtgränsen.

Styrelsen har identifierat ett flertal häckar och träd som hänger ut över tomtgräns och in på trottoar och gångväg.

För att snöröjningen skall fungera behöver detta åtgärdas.

Styrelsen kommer att ta kontakt med berörda för att informera ytterligare om problemet och om gångvägen/trottoaren inte friläggs av den boende kommer styrelsen att se till så det blir utfört.

/Styrelsen