Gemensamma soprum

Styrelsen vill påminna alla boenden som delar på samfällighetens soprum att lägga sina soppåsar i de avsedda kärlen.

Det är inte ok att lägga dem på golvet, hänga dem på dörrhandtaget eller liknande.

 

/Styrelsen