Parkeringsregler i samfälligheten

Nu har vi fått upp skyltningen avseende de nya parkeringsreglerna i samfälligheten.

Det är alltså 7 dygn som gäller inom markerade ytor.

/Styrelsen