Gemensamma soprum

Styrelsen har kontaktat kommunen för att få sopkärlen åtgärdade.

Vi accepterar inte sopkärl utan lock. Kommunen kan inte i dagsläget svara på vad som hänt och exakt när åtgärd kommer att ske.

/Styrelsen