Sopning av gator

Sopning av gator I området kommer preliminärt att starta v13.

Sopa gärna ut grus från carportar och uppfarter innan dess.

/Styrelsen