Information om Värmepumparna

Styrelsen har uppmärksammat att luftvärmepumparna i husen är felaktigt installerade.

Det är ingen fara att använda luftvärmepumpen men en elektriker behöver installera 2 st. jordkablar. PEAB har anlitat en elektriker som kommer att åtgärda detta i samtliga hus som har en Nibe Fighter 310P.

Arbetet tar ca 15 minuter och är helt kostnadsfritt.

Arbetet kommer att utföras vardagar kl. 14.00-21.00  med start den 20 mars, elektrikern kommer att gå runt i området och besöka de som är hemma så någon tidsbokning är inte aktuell.

Elektrikern som PEAB anlitat heter Thomas Hallen och det är bara han som kommer att utföra installationen.

Har ni några frågor så får ni gärna maila styrelsen.