Besiktning lekplatser

Här kommer senaste protokollet från besiktningen av våra lekplatser.

Den lösa stocken på “stocklekplatsen” åtgärdades samma dag som den upptäcktes.

Övriga anmärkningar kommer styrelsen att åtgärda i närtid.

besiktning-lekplatser-2016

/Styrelsen