Lösspringande katter

Styrelsen har fått in en del klagomål på lösa katter i området.

Några av katterna har för vana att försöka ta sig in hemma hos folk och det är inte acceptabelt.

Vänligen håll era katter under uppsikt och se till att de har ID-märkning.

/Styrelsen.