Barn som förstör/kastar sten på bilar

Styrelsen har informerats om att det förekommer att en del barn i området målar med kritor på våra gemensamma hus, soprum, carportar etc. Det har även förekommit stenkastning på bilarna som är parkerade i de gemensamma carportarna.

Färgen från kritorna går inte bort helt och hållet från husen så vi uppmanar föräldrar att prata med barnen och be dem att hålla sig till att krita på asfalten.

Självklart är det inte ok att kasta sten på något, varken bilar, hus eller annat.

/Styrelsen.