Gemensamma parkeringar

Styrelsen uppmanar de boende att i möjligaste mån inte parkera på de gemensamma parkeringarna längs våra gator. Dessa parkeringar är främst till för besökare och måste man parkera där av någon anledning bör det vara tillfälligt och högst ett dygn i streck.

Får vi rotation på bilarna så underlättar det snöröjning/städning och möjliggör för besökare att hitta en plats.

Nästan alla hus har plats för 2 bilar. Har man behov av fler platser så får man lösa det genom att hyra en parkeringsplats på annat håll.

/Styrelsen